مفهوم ،تعریف و نظریه های هوش هیجانی + پرسشنامه رایگان

مفهوم ،تعریف و نظریه های هوش هیجانی + پرسشنامه رایگان

مفهوم ،تعریف و نظریه های هوش هیجانی + پرسشنامه رایگان

سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :

 • هوش
 • تعریف هوش
 • انواع هوش
 • هوش هیجانی
 • تعاریف هوش هیجانی
 • ابعاد هوش هیجانی
 • دیدگاه های هوش هیجانی
 • دیدگاه مختلط
 • مدل های هوش هیجانی
 • مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر
 • مدل مختلط هوش هیجانی بار - ان
 • مدل ترکیبی هیجانی
 • اهمیت هوش هیجانی در زندگی
 • تحقیقات داخل و خارج

مشخصات فایل:

پرسشنامه رایگان:دارد(پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران( 1998 )

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)

تعداد صفحات: 24

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

خلاصه ای از مطالب:

تعریف هوش

در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد. تعریف دقیق هوش بسیار دشوار و اغلب مورد نزاع متخصصان است. امروزه، روانشناسان معتقدند که هوش، مجموعه توانایی هاي یک فرد محسوب می شود که توسط آن، فرد چیزي را می فهمد و به طور منطقی می اندیشد و رفتار می کند.

با این حال عناصري از هوش وجود دارد که مورد توافق غالب پژوهشگران است .گیج و برلاینر(1992) این عناصر را به سه دسته زیر تقسیم نموده اند:

1- توانایی پرداختن به امور انتزاعی: افراد با هوش با امور انتزاعی (اندیشه ها، نمادها و مفاهیم) سر و کار دارند تا عینی(ابزارهاي مکانیکی، فعالیتهاي حسی)

2-توانایی حل کردن مسایل: توانایی پرداختن به موقعیتهاي جدید، نه فقط دادن پاسخهاي از قبل آموخته شده به موقعیت هاي آشنا.

3- توانایی یادگیري: به ویژه توانایی یادگیري انتزاعیات از جمله انتزاعیاتموجود در کلماتو سایر نمادها و نیز توانایی استفاده از آنها(به نقل از سیف،1380).

- هوش هیجانی[1](ٍEQ):

در زمینه کسب موفقیت در بازار نقش مهمی دارد و ما را در برقراري ارتباط یاري می دهد و تا حدي از قابلیت پیشگویی برخوردار است. همچنین هوش هیجانی بیانگر این است که در روابط اجتماعی و شرایط خاص چه عمل مناسب و چه عمل نامناسب است. به عبارت دیگر هوش هیجانی تونایی همدلی با دیگران و شنیدن احساسات آنان است

 

[1]
Emotional Quotient